Yurt dışı fetal DNA testi (NIPT –Non Invazif Prenatal Test), düşük riski olmaksızın yapılan tarama testlerinin en başarılısıdır. Gebelik oluşunca bebeğin eşi denilen plasenta ile anne rahim dokusu temas halindedir ve buradaki madde alış verişi esnasından gebelik tarafındaki hücreler anne kan dolaşımına geçebilir.
Annenin kan örneği alınıp, plasentadan geçen bu hücreler ayrıştırılır. Ayrıştırılan bu hücrelerin DNA sının incelenmesi ve genetik bir problem olup olmadığının  net olarak anlaşılması ile 2li, 3lü, 4lü test gibi tarama testlerinden ayrılır.

NIPT  testinin diğer tarama testlerine göre tek dezavantajı yüksek maliyetidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.