İdrar Kaçırma ( üriner inkontinans)

İdrar kaçırma yani inkontinans mesanede idrarı tutmayı devam ettirememedir. Bu istemsiz mesane kasılmaları ve mesane kapasitesi ile ilgili olabileceği gibi, idrarı tutmayı sağlayan kasların (sfinkter) güçsüzleşmesi, gevşemesi nedeniyle de olabilir.

Nedenine göre hastanın yaşadığı idrar kaçırma tipi de değişir.

  • Mesane pronlemlerinde sıklıkla hasta tuvalete yetişemem, idrarı gelince bir miktar kaçırıp sonra yapması şeklinde bir durum tarif eder. (urgency – urge inkontinans).
  • Mesanenin dolduğunu anlamaması gibi durumlarda taşma tipi inkontinans yani hasta zamansız küçük miktarlarda idrar kaçırma sorunu yaşar. Bu durum sıklıkla diabete ya da nörolojik bir duruma bağlı olabilir.
  • Bir diğer idrar kaçırma tipi de stres durumunda ya da idrarı tutmaya yarayan sfinkterlere fazla basınç olduğu durumlarda olur. Hapşırma, ani ayağa kalkma ya da ağır kaldırma, gülme gibi günlük aktivitelerde hastanın idrarını tutamaması durumudur. Buna stres inkontinans diyoruz. Çok ve zor vajinal doğum yapmış kadınlarda özellikle menopoz sonrası sık görülebilir.

Bu yukarıda durumlar birbiri ile içiçe geçmiş şekilde yani karışık şekilde de (mikst tip) olabilir.

İdrar kaçırma bir kader değildir. Ve ilaç tedavileri ve cerrahi ile yüzgüldürücü sonuçlar görülebilir.

Altta yatan bir sinir hastalığı ya da diyabet, tansiyon yüksekliği gibi sistemik hastalılar varsa ya da mesane enfeksiyonu saptanırsa öncelikle bu problemler çözülmelidir. Gereken durumlarda mesane kaslarının çalışmasına yardımcı olan ilaçlar kullanılır.

İlaç tedavisi ile düzelmeyen ya da muayenede mesane boynu çok gevşek olan özellikle stres inkontinans tarif eden hastalarda cerrahi önerilir.

Bu hastalarda TOT ( transobturator tape) yöntemi oldukça başarılıdır.