İdrar kaçırma ameliyatları

Kadınlarda idrar kaçırma farklı nedenlerle olabilir. Bununla beraber idrar kaçırma da hastalar tarafından farklı tarif edilir . Özellikle sinir iletimini bozacak sistemik hastalıklarda, enfeksiyon gibi durumlarda hastalar tuvalete gidene kadar kaçırma, yetişememe şeklinde tarif ederler. Diğer şekilde ise hastalar ani ayağa kalkma, gülme, hapşırma, ağır kaldırma gibi durumlarda ani idrar kaçışı olduğunu ifade ederler. Cerrahi işte bu ikinci tip şikayeti olan hastalarda etkilidir. Çoğu zaman hastalarda bu iki tip idrar kaçırma karışık şekilde bulunulabilir.

Cerrahinin fayda getirmesi için hastanın şikayetlerinin iyi değerlendirilmesi,  gerekiyorsa yaşam tarzı değişiklikleri, şeker ve tansiyon kontrolü ve ilaç tedavisi denenir. Muayene bulguları ve hastanın takibi sonrasında cerrahiden fayda görecek hastalara cerrahi önerilebilir.

Tarih içinde idrar kaçırma nedeniyle yapılan ameliyatlar farklılıklar göstermiştir. Bu ameliyatlarda temel amaç, mesane çıkımında idrarın dışarı aktığı üretra denen yolun ( bu yol kadınlarda erkeklere göre çok daha kısadır) destelenmesidir. Zamanla, menopoz, yaşlılık, obezite, çok ve zor doğum öyküsü olan kadınlarda bu noktada bir gevşeme oluşur. Hasta hapşırıp güldüğünde mesane ile bu yol arasındaki açılanma değişip idrar tutma sistemi bozulacağı için hastalar ani idrar kaçırma problemi yaşarlar.

Günümüzde en kısa , en başarılı ve kolay uygulanabilir yöntem transobturator tape “TOT” yöntemidir.

TOT (Transobturator tape)

TOT yönteminde kasık yanlarından özel trokarlar yardımı ile vücutta nebde oluşumu sağlayacak şerit şeklinde bir yama, doğal olarak bulunması gereken destek dokunun yerine yerleştirilir ve üretranın sarkması, gevşemesi önlenir.

İşlem esnasında hastanın uyutulmasına gerek yoktur. Spinal anestezi (belden uyuşturma)i ile yapılabilir.

İşlem yaklaşış  20-25  dakika kadar sürer. Kısa ve aslında uygulanması kolay bir işlemdir. Bununla birlikte önemli anatomik yapıların komşuluğu nedeniyle bu konuda eğitimli, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılması önerilir .

Hastalar aynı gün yada ertesi gün taburcu edilir. Hemen ameliyat sonrasında hasta fayda göreceği gibi asıl etki, kullanılan yamaya nebde oluşumu olduktan sonra yani yaklaşık 1. ay sonunda  beklenir.