Robotik cerrahi nedir?

Robotik cerrahi temel olarak laparoskopinin çok daha gelişmiş bir şeklidir.  Laparoskopi esnasında kullanılan aletler bir robot kol sistemine bağlıdır. Bu robotu bir doktor kontrol eder.

Robotik cerrahi fikri aslında ilk olarak savaş cerrahisi amacıyla ortaya çıkmıştır. Ülke dışında savaşta yaralanan bir askerin robot kontrolünün başka bir ülkede bulunan hekim tarafından kontrol edilmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde farklı coğrafyalardaki hastaların başka bir yerde bulunan bir cerrah tarafından ameliyat edilebilmesi hedeflenmiştir.

Günümüzde pratikte laparoskopinin kısıtlı kalabileceği durumlarda hasta ve doktor aynı yerde olacak şekilde uygulanmaktadır.

Laparoskopiden üstünlüğü nedir ?

Cerrahın olası yorgunluk ve el titremesi durumunda etkilenmez

Damar ev sinir dokuları daha iyi ayırt edilip istenmeyen yaralanmaların önüne geçmek kolaylaşır

Robotik cerrahinin dezavantajı nedir?

Çok daha pahalı ve her yerde olmayan bir seçenek olmasıdır.

Robotik cerrahi belli ameliyatlarda mutlaka tercih edilmeli midir?

Hayır. Robotik cerrahinin en büyük rakibi, çok iyi yapılmış bir laparoskopi seansıdır. Şüphesiz ilerleyen yıllarda daha fazla yerde ve daha fazla sık uygulanan robotik cerrahi seansları olacaktır . Ancak günümüz şartlarında ekonomik nedenler dolayısıyla, başarılı bir laparoskopi mutlak robotik cerrahi gereğini ortadan kaldırmıştır.