Kısırlık pratikte ve özellikle halka arasında belli bir süre içinde çiftlerin istemesine rağmen gebe kalamaması anlamında kullanılır. Gebe kalamama ya da tıbbi terim olarak infertilite, 1 sene içinde korunmasız ve düzenli (uzun aralar vermeden haftada en az 2 defa birlikte olarak) cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilemesi olarak tanımlanır.
İnfertilite (gebe kalamama) ve kısırlık aynı şey midir?
Hayır. İnfertilite dilimize gebe kalamama olarak çevrilebilir. Kısırlık ise gebe kalmanın doğal yollarla mümkün olmadığı daha ciddi bir durumu tanımlar. Örneğin kadının rahminin olmaması, tüplerinin tıkalı olması, yumurtalıklarında yumurta olmaması, erkekte ise sperm olmaması nedeniyle yardımsız gebe kalmanın mümkün olmadığı durumlar gibi… İngilizcesi “sterility” olan kelimenin karşılığıdır.

Ancak günlük yaşamda infertilite ve kısırlık kelimelerinin sıklıkla birbiri yerine kullanıldığını görmekteyiz. Sitemizde de hastalarımızın yazıları takibinin kolay olması için bu ayrım yapılmayabilir.