Kist alınması

Kist alınması gereken durumlarda, tek yumurtalıkta mı her iki yumurtalıkta da mı kistin olduğu önemlidir. Ağrı, patolojik tanının belirlenmesi gerekiyorsa, ya da boyut nedeniyle kist alınması gerekebilir.

Çok büyük boyutlarda değilse ve bir risk oluşturmuyorsa kist alınmasının kapalı ameliyatla yapılması önerilir. Yumurtalığa zarar vermeden ya da daha az zarar vererek kistin çıkarılması önemlidir. Özellikle çikolata kisti ameliyatlarında ve doğurganlık çağındaki kadınlarda bu durum önem arz eder. Endoskopik cerrahi ile açık ameliyata göre hasta açısından daha avantajlı sonuç beklenir.

Kist, yumurtalıktan sıyrıldıktan sonra, batın içine bir torba sistemi (endobag) konur ve kist bu torba içinde aspire edilir (içindeki sıvısı çekilir). Bu şekilde kist içeriği karın iç zarı ile temas etmemiş olur.  Kist duvarı bu torbanın içinde kapalı ameliyatta kullanılan deliklerden en az görünecek yer çok hafif genişletilerek dışarı alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.