Çoğul gebelik

Birden fazla bebeğin anne rahminde bulunması demektir. Kendiliğinden çoğul gebelik olabileceği gibi sıklıkla yardımcı üreme teknikleri nedeniyle oluşur.

2 ayrı yumurtanın döllenmesi ile oluşursa, bebekler birbirine hiç benzemeyebilir. Biri kız biri erkek olabilir. Tüp bebekle oluşan çoğul gebeliklerde de sıklıkla durum budur. Tek yumurtanın döllenip, bölünme aşamasında ayrı ayrı tutunması durumunda tek yumurta ikizi denen durum meydana gelir. Genetik olarak birbirinin aynı olan 2 embryo ve bebek beklenir.

Çoğul gebelik hiçbir zaman yardımcı üreme tekniklerinin bir amacı değildir. Ancak başarı şansını arttırmak için 2 embryo transferi yapılan hastaların bir kısmında her iki embryo da implante olursa (tutunursa) ikiz gebelikler oluşabilir.

İkiz gebeliğin takibinin hem doktor hem hasta açısından zorlukları vardır. Çoğul gebelikte rahim, bebekler daha erken haftada iken belli bir kapasiteye ulaşacağı için erken doğum riski yüksektir. Özellikle 3’üz gebeliklerde erken doğum kaçınılmazdır.

Erken doğum bekleniyorsa bebeklerin haftası ve akciğer olgunluk durumu önem arz eder. Aynı şekilde bebeklerin doğum tartısı da çok önemlidir. Genel olarak 34. gebelik haftasını tamamlamış ve 2500 gramın üzerinde doğum tartısına sahip bebeklerde sonuçlar daha yüz güldürücüdür.

  1. gebelik  haftasından önce doğum gerçekleşecek olgularda akciğerlerden sürfaktan yapımını arttıran steroid tedavisi etkinliği gösterilmiş bir tedavidir.

Bebeklerle ilgili u durumların yanında kadınlar da tekil gebeliklere göre daha zor ve ağır bir gebelik süreci geçirebilirler.

Kalp yetmezliği riski olan, insulin rezistansı olan gebelerde ikiz gebelik bu durumları daha da arttırabilir.Ttekil gebeliklere göre gebelik şekeri, tansiyon yüksekliği, kilo alımı, preeklampsi, kalp yetmezliği, gebelikte pıhtı oluşumu gibi durumlar açısından daha risklidir.

İkiz gebeliğim var, nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle takibinizi yapacak doktor ve doğumunuzun olacağı hastaneyi belirlemek önemlidir.

Anne hayatını tehdit edebilecek yandaş bir problem olup olmadığı, varsa gerekli risk analizin yapılabilmesi için gerekirse birkaç branş olarak gebenin takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çoğul gebeliklerde erken doğum ve buna bağlı prematürite ve düşük doğum ağırlığı nedeniyle doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitesi desteği sıklıkla gerekir. Bu donanıma ve hazırlığa sahip bir merkezde doğum planlanması önemlidir.

Bebeklerde olası gelişim geriliği ve genetik hastalıkların değerlendirilmesi ve ayrıntılı ultrason muayeneleri tekil gebeliklere göre daha zor ve çoğul gebeliğe özgü olacağı için, doğru zamanda ve eksizsiz takip önemlidir.

Rahim ve rahim ağzında anatomik bir problem veya yetmezlik yoksa, gebe doğru ve sağlıklı besleniyor ve yandaş problemler yoksa, geçmişe oranla çoğul gebelik hastalarında sonuçlar yüz güldürücüdür. Teknolojik geişmeler ve fiziksel imkanların artması ile birlikte, özellikle  tüp bebek ile oluşan gebeliklerden dolayı artan ikiz gebelikler nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tecrübelerinin de artması aşarının artmasında katkı sağlamıştır.

Kısacası çoğul gebeliğiniz varsa baştan sona kadar düzenli ve dikkatli bir süreç gerektiği bilinmelidir. Hem anne adayı hem bebeler için bazı riskler söz konusudur. Ancak süreç doğru yönetilir ve düzenli takiplere devam edilirse sonuçlar daha olumlu olmaktadır.