Ayrıntılı ultrason, anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü ile iç organ, yüz ve uzuvlarının incelenmesidir. 2. düzey ultrason olarak da ifade edilir.  Doğru zamanda, uygun bir şekilde ve eksiksiz yapılırsa tekrar edilmesi gerekmek. Rutin poliklinik muayenesinde yapılan ölçüm ve genel değerlendirme dışında, daha ayrıntılı ve uzun süren bir incelemedir.

Sistematik olarak ve bir kontrol listesi ile birlikte yapılır. Eksik ya da gözden kaçan bir alan bırakılmamalıdır. Tekil gebeliklerde en uygun zaman 20. hafta civarıdır.  Çoğul gebeliklerde daha erken haftalarda yapılması pratik olarak daha kolaydır. Ayrıntılı ultrasonun başarısı bu konuda tecrübeli bir kişi tarafından ve bu iş için uygun, görüntü kalitesi ve özellikleri bu iş için yeterli, ileri teknolojik cihazlarla yapılmalıdır. 

Ayrıntılı ultrason her gebeye önerilmeli ve eksik bırakılmamalıdır. Ayrıntılı ultrason ile tarama testleri  (NIPT , 2’li ,  3’lü , 4’lü tarama testleri)  birbirinin alternatifi değildir, ve mümkünse hem ultrason değerlendirmesi hem kan testleri yapılmalı ve sonuçlar birlikte yorumlanmalıdır.

3 boyutlu görüntü teknolojisi şart değildir.