Aşılama (IUI : Intra Uterine Insemination)

Aşılama, çeşitli işlemlerden sonra hazırlanan hareketli spermlerin, bir kateter yardımı ile daha yoğun bir şekilde rahmin içinde tüplere yakın bir yere bırakılmasıdır.  Aşılama yapılması için hastanın en az 1 tüpünün açık olması gereklidir. Bu şekilde spermlerin ilişkideki duruma göre daha az mesafe ve enerji harcayarak yumurta ile karşılaşma ve dölleme ihtimali artar. Aşılamada başarı şansını arttırmak için mümkünse 2 yumurta gelişimi hedeflenmelidir. 3 ve daha fazla yumurta durumunda aşılama yapılmaz. Tüm yumurtaların teorik olarak döllendiği düşünülürse üçüz, dördüz gebelikler oluşabilir.

Aşılama kimlere önerilir ?

  • Nedeni belli olmayan infertilite
  • Evre 1-2 endometriozis
  • Hafif erkek faktörü
  • Basit tedavilerle yumurta geliştirme tedavisi göre, gebe kalamayan özellikle günlük iğne kullanması planlanan hastalara önerilebilir

Aşılamanın başarı şansı nedir ?

Uygun ve doğru seçilmiş hastada yaklaşık %15.

Kaç kez aşılama önerilir ?

En fazla 3 kez. 3 kere uygun aşılama yapılmasına rağmen gebe kalamayan hastalarda daha fazla aşılama önerilmez.

Aşılama kimlere önerilmez

  • Her iki tüpü tıkalı olan hastalara
  • 32 yaş üstü ve 3 yıldan uzun süredir gebe kalamayanlara
  • Ağır erkek faktörü olanlara
  • Yumurta rezervi azalmış olanlara
  • Evre 3-4 endometriozis hastalarına
  • 3 taneden fazla folikül gelişimi olan hastalara

aşılama önerilmez.